Säkerhet


Elektronik för livet

Under de senaste 50 åren har Pektron utmärkt sig inom utveckling, validering och tillverkning av avancerade elektroniska produkter för de mest krävande applikationerna som tänkas kan, samt inom en rad olika branscher.

I var och en av dessa sektorer litar våra kunder på att vi levererar kvalitativ, pålitlig och innovativ elektronik. Dock är ingen sektor mer utmanande och kritisk än säkerhetssystem, en sektor där arbetstagarna och deras familjer litar på oss och våra elektronik för att skydda inte bara deras hälsa, utan även deras liv.

Genom vårt strategiska partnerskap med ledande tillverkare inom området vägövervakning, brandskydd och personligt skydd, används Pektrons system för att ge kontinuerlig elektronisk övervakning av allt från vägförhållanden till vägtemperatur, personlig information och driftsstatus som en del av en sluten andningsapparat; telemetriprodukter för att spåra status och position för brandpersonal, och hörbara system till arbetstagare som utför sina arbeten i riskfyllda förhållanden tvärs över jordklotet.

Alla våra system är konstruerade och certifierade enligt de senaste standarderna som reglerar säkerhet över hela världen. Vår utveckling, testning, och våra tillverkningsprocesser fungerar alla i perfekt synkronicitet för att säkerställa att våra kunder  verkligen får produkter av världsklass och en livstid av tillförsikt.

Bee Lighting exhibits at ISAL 2019

The International Symposium on Automotive Lighting is an important event for those OEM's and Tier 1 suppliers serious about automotive…

Read Article

New Technology Centre taking shape for 2020

Visitors and people local to Pektron’s Derby site will be aware of the impact of Pektron’s new technology centre, which…

Read Article
ISO Cert
Queens Award