Kvalitet


Kvalitet är en viktig faktor för att säkerställa fortsatt framgång för företaget i de starkt konkurrensutsatta och krävande marknader där Pektron är verksamma. Pektrons policy är att vi designar, tillverkar och levererar produkter som uppfyller alla nödvändiga lagstadgade och regulatoriska krav.

“Pektron bedömer kvaliteten som en avgörande faktor för vår framgång, så vi har bäddat in den i våra processer, vår struktur och vår kultur. För att bibehålla den högsta nivån av kundtillfredsställelse, strävar vi ständigt efter att förbättra allt vi gör för att upprätthålla vår ledande position i kvalitet. ”

John Grundy, kvalitetschef MSc

Pektron inser att vi som din design- och tillverkningspartner, vikten av att vi levererar en genomgående hög kvalitet. Till stöd för detta mål arbetar vi i en ständig förbättrande miljö och strävar ständigt efter att överträffa våra kunders behov och förväntningar.

Vårt team av högt kvalificerade, flexibla och kompetenta medarbetare vet att genom att förstå dina behov fullt ut kan vi leverera produkter av högsta kvalitet och erbjuda en snabb och effektiv service.

Pektrons kvalitetspolicy fastställs och drivs av styrelsen för att säkerställa att alla nivåer av verksamheten och leverantörsbasen förstår vikten av kvalitet för vår långsiktiga strategi att maximera kundtillfredsställelsen.

Arbete för internationella standarder

Pektron har etablerat, dokumenterat och infört ett ledningssystem för kvalitet som upprätthålls och kontinuerligt förbättras i enlighet med kraven i internationella standarder samt eventuella kundspecifika krav. Dessa standarder är:

ISO9001

ISO 9001 är relaterad till kvalitetsledningssystem och är designad för att se till att Pektron möter behoven hos sina kunder och andra intressenter.

ISO/TS16949

Denna ISO tekniska specifikation riktar sig till utveckling av kvalitetsledningssystem som ger en ständig förbättring, betonar förebyggande defekter och minskning av variation och avfall i leveranskedjan.

ISO14001

Standarder för miljöledning som finns för att hjälpa organisationerna är (a) minimera hur  deras verksamhet (processer osv.) påverkar miljön negativt (dvs. orsakar negativa förändringar i luft, vatten eller mark), (b) följa gällande lagar, bestämmelser och andra miljöinriktade krav och (c) förbättras kontinuerligt på ovanstående.

 

IPC-A-610 Rev E Class III

IPC-A-610 är den mest använda elektronik monteringsstandarden i världen och detta garanterar industriaccepterade utförande kriterier för elektroniska komponenter.

För att säkerställa att alla standarder och kundspecifika krav åtföljs, finns reguljära interna och externa revisioner för att säkerställa vidhäftning och, där det är möjligt, att förväntningar överstigs.

Att arbeta med våra kunder

Förutom att uppfylla internationella normer, inser vi vikten av kundsamarbete. Därför genomför vi de överenskomna kundspecifika kraven för att säkerställa att endast de allra högsta kvalitetsnivåerna blir en integrerad del av alla de produkter och tjänster vi erbjuder.

Utbildning och utveckling

Som ett företag inser vi betydelsen som personalen har för att skapa kvalitet, och det är därför vi kontinuerligt utbildar och utvecklar alla medarbetare. Pektron har en utbildningsakademi på plats för att se till att vi arbetar med högsta standard i branschen.

Investeringar

För att bibehålla våra höga kvalitetsstandarder, återinvesterar vi ständigt i branschen för att se till att vi fortsätter att vara ett steg före, genom att ständigt utveckla vår kompetens och sträva efter att minska miljöpåverkan där så är möjligt.

Ackrediteringar:

TS16949

ISO 14001

ISO 9001

IPC 610 tränare och certifikat

Produktgodkännanden:

VCA (UK Vehicle Type Approval)

UL (Underwriters Laboratories)

TUV German Standard (UL Approval)

BEAB

CE-certifiering

Multi-million pound investment in new SMT machines

Consistent re-investment in manufacturing facilities is key to maintaining the high levels of quality demanded for the innovative electronics designed,…

Read Article

What a start…Pektron Apprentice Sam Cotton shortlisted for Degree Apprentice of the Year 2022

We are delighted to announce that one of our apprentices, Sam Cotton, has been short-listed for Degree Apprentice of the…

Read Article
ISO Cert
Queens Award