HVAC


Värme-, ventilations- och luftkonditioneringselektronik

Sedan 1979 har vi designat, producerat och levererat högkvalitativa värme- och förbränningskontrollsprodukter för bostäder och kommersiellt bruk åt en global kundbas.

Erkänd som en av de ledande leverantörerna av tillförlitlig, robust och kostnadseffektiv elektronik, så omfattar vår portfölj av produkterfarenhet tid, temperatur, gas-och vattenkontroller som är konstruerade för att uppfylla de strängaste lagstiftningskraven på säkerhet och tillförlitlighet.

Från industriella, kommersiella och villapannor, gaskaminer, värmestrålare, torktumlare, samt alla typer av storköksutrustning, har vi goda förutsättningar att utveckla och leverera kontroller av världsklass för alla tillämpningar. Vår långa erfarenhet omfattar:

Elektronisk kontroll PCB för säkerhets-och förbränningsanordningar

Integrerad elektronik till standarden EN298

Mdulkontroll PCB som används för förblandning och atmosfäriska brännare

Användargränssnittsteknik (LED, LCD och digital)

Kontroll av gas- och luftförhållandeventiler (modulerande och på / av)

Automatisk temperaturkontroll med extern kompensationsfunktionalitet

Elektronisk fläkthantering

Fullständig panndiagnostikloggning och kontroll

Programmerbara parametrar

Zon-specifik kontroll av temperatur

Fjärrdiagnostik och kontroll (Wi-Fi)

Data loggning

Våra produkter är godkända enligt relevanta standarder för att säkerställa Gas Appliance direktivet och bär CE-märkningen där så är nödvändigt. Vi har även erfarenhet av att leverera kontroller som är certifierade för att tillfredsställa amerikanska och kanadensiska lagkrav.

Vårt sortiment av kontroller är konstruerade för den fodrande kundens konstruktionsparametrar och inkluderar direkt gasantändning, helt sekventiella kontroller, modulerande gasventilkontroller, variabla hastighetsfläktkontroller och elektroniska termostater. Andra produkter har funktioner såsom elektronisk gnisttändning och flamdetektion, flyktiga och icke-flyktiga spärrsystem för eld, luft och överhettningsförhållanden och helt integrerade mikroprocessorkontroller.

Genom att dra nytta av vår betydande erfarenhet inom denna sektor, kan vi använda vårt etablerade synsätt på teknik, design, validering och tillverkning för att bibehålla en position i framkant av elektronisk spetskompetens.

Vi har tillverknings-, planerings- och leveranserfarenhet för att svara på de logistiska utmaningar och korta ledtider som HVAC-branschen kräver.

New Technology Centre taking shape for 2020

Visitors and people local to Pektron’s Derby site will be aware of the impact of Pektron’s new technology centre, which…

Read Article

Commitment to environment sees trees planted

Pektron participates in the All Star Ecopoint Scheme which plants to trees in order to capture carbon dioxide.  The scheme…

Read Article
ISO Cert
Queens Award