Miljö


Pektron inser behovet av att skydda vår miljö och har åtagit sig att följa all relevant  lagstiftning på miljöområdet, samt upprätta ännu högre krav på miljöprestanda.

Pektron innehar en aktuell BS14001 ackreditering och strävar efter att uppfylla alla kundens specifika krav med hänsyn till varje form av miljöaspekt.

Pektron har åtagit sig att minimera effekterna av sin verksamhet på miljön genom att kontinuerligt bedöma förbättring inom ramen för BS ISO 14001 Environmental Accreditation Scheme.

Specifikt kommer Pektron åta sig följande:

Följ a, och där det är praktiskt möjligt, överträffa kraven i miljöbestämmelser.

Införliva miljöfaktorer i affärsbeslut.

Utarbeta operativa förfaranden för att minimera föroreningar, särskilt:

Gradvis minska miljöpåverkan från utsläpp av föroreningar där det är möjligt

Se över avfallsproduktion och minska den där det är möjligt

Spara energi genom att garantera en effektiv användning av el och gas

Minimera användning av råvaror, där det är möjligt

Minimera riskerna för miljöolyckor genom att garantera säker hantering och se över beredskapsfunktioner.

Uppmuntra leverantörer och entreprenörer att förbättra sin miljöprestanda.

Se till att Pektrons personal får en miljömedvetenhet utbildning som krävs för att minska Pektrons miljöpåverkan i linje med sin miljöpolicy.

Denna politik har fullt stöd av företagsledarna.

It’s all about the people!

With the business continuing to expand, Pektron are focussed on getting the right people…

Read Article

International Women in Engineering Day – 23 June 2021

We are above the industry average with the % of female engineers employed here...read…

Read Article
ISO Cert
Queens Award