Elfordon


Att skydda vår miljö har aldrig varit viktigare än vad det är idag.

Pektron har en lång historia av fokus på hållbar utveckling och samarbetar med våra kunder för att utveckla miljövänliga produkter. Idag har Pektron blivit marknadsledande i utvecklingen av el-arkitekturen för grundläggande EV-program.

Under årtionden har Pektron investerat kraftigt i elektronisk teknik som behövs för elfordon. Pektron samarbetar med små nystartade EV-företag samt några av de största OEM-företagen i världen för att utveckla fordon som minskar koldioxidutsläppen, förbättrar luftkvaliteten och hjälper till att skydda mot klimatförändringar.

Pektron har designat och producerat en rad produkter för elfordonsmarknaden inklusive:

Karosstyrmoduler

Säkerhetskontroller

Dörrkontroller

Instrumentkluster

Passiva entrésystem

Takkontroller

Trepunktslyftskonktroller

Smarta säkringskontroller

Elbilar som använder Pektrons elektronik och komponenter som kört miljontals mil har lett till att betydande mängder koldioxid från jordens atmosfär eliminerats.

Pektron joins Car Connectivity Consortium

The Car Connectivity Consortium is cross-industry organisation created to establish protocols which will ensure smartphone to car connectivity across multiple…

Read Article

Pektron passes VDA 6.3 Audit

Pektron has successfully passed a VDA 6.3 audit (Verband der Automobilindustrie), from a global automotive manufacturer.  VDA 6.3 is recognised…

Read Article
ISO Cert
Queens Award