Elfordon


Att skydda vår miljö har aldrig varit viktigare än vad det är idag.

Pektron har en lång historia av fokus på hållbar utveckling och samarbetar med våra kunder för att utveckla miljövänliga produkter. Idag har Pektron blivit marknadsledande i utvecklingen av el-arkitekturen för grundläggande EV-program.

Under årtionden har Pektron investerat kraftigt i elektronisk teknik som behövs för elfordon. Pektron samarbetar med små nystartade EV-företag samt några av de största OEM-företagen i världen för att utveckla fordon som minskar koldioxidutsläppen, förbättrar luftkvaliteten och hjälper till att skydda mot klimatförändringar.

Pektron har designat och producerat en rad produkter för elfordonsmarknaden inklusive:

Karosstyrmoduler

Säkerhetskontroller

Dörrkontroller

Instrumentkluster

Passiva entrésystem

Takkontroller

Trepunktslyftskonktroller

Smarta säkringskontroller

Elbilar som använder Pektrons elektronik och komponenter som kört miljontals mil har lett till att betydande mängder koldioxid från jordens atmosfär eliminerats.

Bee Lighting exhibits at ISAL 2019

The International Symposium on Automotive Lighting is an important event for those OEM's and Tier 1 suppliers serious about automotive…

Read Article

New Technology Centre taking shape for 2020

Visitors and people local to Pektron’s Derby site will be aware of the impact of Pektron’s new technology centre, which…

Read Article
ISO Cert
Queens Award