Design och utveckling


Kärnan i vår verksamhet är ett mycket erfaret och väletablerat team av ingenjörer.

Mångfacetterade ämneskategorier i full elektronisk, mekanisk och mjukvarudesign av världsklass tillåter oss att ge oöverträffad innovation för våra kunder. Den betydande kärnkompetensen och de talanger vårt folk innehar kombineras för att skapa mycket flexibla och duktiga projektgrupper.

Genom att bilda nära arbetsrelationer mellan kunder och leverantörer, kan vi använda vår stora erfarenhet av ett flertal marknadssektorer (bil-, bygg-, terrängfordon, VVS, elektriska fordon, säkerhet, järnväg, konsument, osv.) för att hjälpa Pektrons kunder att överkomma sina utmaningar. Våra expertområden och vår flexibilitet är sådan att underleverantörer inte behövs.

Dessutom har vi även möjlighet att erbjuda kunderna ett helt dedikerat programvaruteam i viktiga marknadssektorer.

Vår förmåga att ta till oss en första design snabbt, optimera den och göra den till verklighet med hjälp av vår interna kapacitet är något som förser våra kunder med betydande fördelar i form av minskade kostnader och förkortade projekttidsramar.

Erfarenhet:

Handel, industri, fordons-och jordbrukskomponentdesign

Inbyggd systemdesign

Höghastighets digitaldesign

Lågströms analogdesign

Strömsystemdesign

RF systemdesign

Kommunikations systembussdesign CAN, LIN, MOST, RS232, RS485, Kline

VHDL-design för logiska uppställningar

Säkerhetskritisk systemdesign

Fordons arkitekturdesign

FMEA-system och komponenter

Krets simulering

Kapacitet:

Full tjänsteleverantör

Design, validering och tillverkning på ett ställe

Inga underleverantörer

Multidisciplinerade flexibla team

Hårdvaru- och mjukvarukompetenscentrum

Prototyping – 3D-utskrifter

Snabba utvecklingstider

Oberoende testnings- och valideringsavdelningen

HIL rigg

Diagnostik till ISO14229, KWP2000

Embedded C till Misra riktlinjer och TickIT kvalitetsnormer

Embedded C + + för HMI-system

Linux för HMI för kluster och infotainmentsystem

CAN / LIN Protocol Integration – vektor CANBedded, Mentor Volcano, Mentor GMLAN

Multi-million pound investment in new SMT machines

Consistent re-investment in manufacturing facilities is key to maintaining the high levels of quality demanded for the innovative electronics designed,…

Read Article

What a start…Pektron Apprentice Sam Cotton shortlisted for Degree Apprentice of the Year 2022

We are delighted to announce that one of our apprentices, Sam Cotton, has been short-listed for Degree Apprentice of the…

Read Article
ISO Cert
Queens Award