Fordon


Vi har varit medverkande i fordonselektronik i över 40 år, och även i utveckling av fordonselektroniska styrenheter (ECU) och fordonsarkitekturer. Genom atttt bygga på befintliga skalbara elektroniska arkitekturer har vi möjlighet att erbjuda flexibla, anpassningsbara plattformar som kan konfigureras, valideras och levereras inom effektiva tidsramar. På grund av starkt engagemang mellan våra samarbetspartners kan vi utnyttja våra befintliga plattformar så att de kan konfigureras och anpassas för att uppfylla kraven hos konsumenterna idag.

Vårt mål är att ge våra partners och konsumenter en produkt som inte bara uppfyller deras förväntningar utan överträffar dem. Genom att förstå våra partners behov, deras strukturer och integreras med dem, har vi möjlighet att utveckla ett brett utbud av elektroniska bilenheter.

Våra kundbas sträcker sig från tillverkare med en avancerad nisch, där vår förståelse av varumärket, kvalitet, estetik och prestige krävs för att åstadkomma en produkt som levererar kraven i marknadssegmentet, till massproducerade personbilar och  kommersiella fordon.

Alla Pektronenheter är återprogrammerbara via CAN-bus och innehåller ISO 14229 diagnostiska funktioner.

Från en start med passagerarsäkerhetselektronik på 1970-talet har vi utvecklat ett brett sortiment av fordonselektronikmoduler, som bygger på  tidigare utarbetningar och den ständiga utvecklingen samt utvecklingen av strukturer, som har ökat vår produktportfölj. Vår kunskap och erfarenhet av fordons styrenheter på alla nivåer av komplexitet är omfattande. Hela arkitektursystem har vid ett flertal tillfällen tillhandahållits till flera kunder. Vår erfarenhet inom bilnätverk, utveckling av programvara och hårdvaruteknik ger bilindustrin ett lönsamt och flexibelt alternativ för att utveckla nästan alla fordons elektroniska styrenheter.

Vehicle Lighting Systems

Pektron and Bee Lighting are now working together delivering Vehicle Lighting Systems. Bee Lighting…

Däcktrycksmoduler

The Pektron Tyre Pressure Monitoring System is able to provide a robust and cost-effective…

Säkerhetskritiska moduler

There are a number of safety critical modules currently engineered and designed by Pektron…

Suppressormoduler

Pektron provides a number of low and high tech suppressor modules to assist in…

Dörrmoduler

The Pektron door module contains a number of key features and functionalities including; anti-pinch,…

Sätesmoduler

With over 20 years’ experience in seat ECUs we have the ability and credentials…

Tak Moduler

Our experience of designing electronic sunroof modules allows comprehensive control of both hardtop and…

Effektiva kombi moduler

The Pektron Power Liftgate Module (PLGM) can control all aspects of an electric motor-powered…

Key Fobs

We have developed passive entry and passive start keys for both high volume manufacturers…

Säkerhet och karosskontroll

Security and body control gives the consumer an experience they expect from the car.…

Infotainment och telematik

Infotainment and the connected car is a growing area of expertise and development. Understanding…

Instrumentkluster

Having started in ruggedised agriculture instrument clusters, we now manufacture a range of analogue,…

ISO Cert
Queens Award